Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και εργασίες επιδιόρθωσης δαπέδων...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και εργασίες επιδιόρθωσης δαπέδων για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και εργασίες επιδιόρθωσης δαπέδων (CPV: 44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 06/08/2020

Λήξη διαβούλευσης: 20/08/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864, φαξ 2313327838 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.