Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (CPV: 71317210-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Συμεωνίδη Νίκο στο τηλέφωνο 2313327864 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.