Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών για την...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών (CPV: 79571000-7, Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Συμεωνίδη Νίκο στο τηλέφωνο 2313327864 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.