Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών αύλειων χώρων για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών αύλειων χώρων για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ και Περιφερειακών Ιατρείων

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες καθαρισμού εξωτερικών αύλειων χώρων (CPV: 77340000-5 Κλάδεμα δέντρων και θάμνων), για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, ΤΟΜΥ και Περιφερειακών Ιατρείων, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.»

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: 24/06/2021

Λήξη διαβούλευσης: 08/07/2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδια υπάλληλο Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864, και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.