Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις σε ΕξέλιξηΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV: 38434540-3, Βιοϊατρικός εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων», με κωδικό διαβούλευσης 2024DIAB28558.

Διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από αναρτήσεως στο ΕΣΗΔΗΣ.

Έναρξη διαβούλευσης: 21-6-2024.

Λήξη διαβούλευσης: 6-7-2024.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Σοφία Σαρρή στο τηλέφωνο 2313327851 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.