Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΕφημερίδα της ΥπηρεσίαςΕφημερίδα της Υπηρεσίας

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Εφημερίδα της Υπηρεσίας” εννοείται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στη Διαδικτυακή Τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία δημοσιεύονται τα διοικητικά έγγραφα που παράγει η Υπηρεσία, με προκαθορισμένο τρόπο και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία συμφερόντων, δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών.