Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών ανακαίνισης ακινήτου για την προσωρινή...

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών ανακαίνισης ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση λειτουργιών του Κ.Υ. Σαμοθράκης»

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών ανακαίνισης ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση λειτουργιών του Κ.Υ. Σαμοθράκης» (CPV 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη, 14-09-2021 και ώρα 11:00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Δευτέρα, 13-09-2021 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327824. Αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, e- mail: promithies@4ype.gr).

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την δείτε από εδώ.