Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυγοκέντρου για κάλυψη...

Έρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυγοκέντρου για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Σουφλίου/ΠΠΙ Φερρών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυγοκέντρου (CPV: 42931120-8, Mηχανήματα φυγοκέντρισης) για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Σουφλίου/ΠΠΙ Φερρών, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (4.090,76€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη, 21-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ., Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Δευτέρα, 20-09-2021 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313 327821. Αρμόδιος υπάλληλος: Νούσκα Μαρία,e-mail: promithies@4ype.gr).

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.