Γενικά

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.Α1β/Γ.Π.49615/06-07-2017 απόφαση της Γενικής Δ/νσης ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας , το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ορίζεται ως έδρα της ΒΥΕ Ν.Θεσσαλονίκης.

Στην αρμοδιότητα των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών υπάγεται η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4387/2016. Σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών ή μη, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Συμπλήρωση της αριθμ.Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» ( ΦΕΚ 1776 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28.6.2016 (ΦΕΚ 2464/Β)

Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας για την παροχή κινήτρων υπερ επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών μελών, εκπροσώπων των εργαζομένων, για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι εκλέγονται οι κάτωθι:

Μέλη (ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

1ο Τακτικό Χατζηγερακούδης Ευστάθιος

με αναπληρωματικό μέλος Ρίζου Δήμητρα

2ο Τακτικό Ντούλα Μαρία

με αναπληρωματικό μέλος Μιχαηλίδου Σταυρούλα

 

Τους ψήφους ανά υποψήφιο και συνδυασμό αναλυτικά μπορείτε να τους δείτε εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», του πρώτου από τους δύο νέους γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας ΙΜRT-IGRT, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που συμπεριλαμβάνει 10 νέους γραμμικούς επιταχυντές στα δημόσια ογκολογικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας.

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας που εξυπηρετεί καθημερινά 180 – 200 ασθενείς, ήταν εξοπλισμένο με δύο γραμμικούς επιταχυντές που εκτελούσαν τρισδιάστατες σύμμορφες ακτινοθεραπείες.

Οι νέοι γραμμικοί ELEKTA Infinity, Τεχνολογίας αιχμής, θα προσφέρουν απεικονιστικά καθοδηγούμενες (IGRT) ακτινοθεραπείες διαμορφούμενης έντασης (IMRT) και ογκομετρική διαμορφούμενη τοξοθεραπεία (VMAT) καθώς και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS, SBRT) για τους ογκολογικούς ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας.

Είμαστε περήφανοι που το Νοσοκομείο μας αξιολογήθηκε πρώτο στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και ικανότητα αξιοποίησης της νέας αυτής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να επεκταθεί η δωρεά σε δύο γραμμικούς επιταχυντές αντί για έναν που είχε προβλεφθεί εξ αρχής.

Θεωρούμε ότι ανοίγει μία νέα εποχή άσκησης της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στη χώρα μας και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ