Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΟριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για την κατηγορία και κλάδο ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ στις Τ.ΟΜ.Υ. της Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με κωδικό θέσης 646, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 113/2020 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ο παρακάτω οριστικός πίνακας αναρτήθηκε σήμερα 08-10-2020 στο κατάστημα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης από αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης, καταχωρήθηκαν σήμερα, 08-10-2020, στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 646
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: 4η ΥΠΕ
ΕΔΡΑ: ΔΡΑΜΑ
Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Μόρια Εντοπιότητα
1 61/6505 1802,0 ΝΑΙ
2 61/22022 1596,4 ΝΑΙ
3 61/7611 1570,1 ΝΑΙ
4 61/12004 1471,8 ΝΑΙ