Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης.

Πίνακας Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης
 Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 24-03-2021
 Χειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-01-2021
 Νευροχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 21-12-2020
 Εσωτερικής Παθολογίας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής ένστασης της υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. αίτησης 14/3905.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 02-12-2020
 Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 01-12-2020
 Αναισθησιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-11-2020
 Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-11-2020
 Καρδιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 18-11-2020
 ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 11-11-2020
 Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 04-11-2020
 Αιματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-10-2020
 Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-10-2020