Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης.

Πίνακας Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης
Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-07-2021
Ψυχιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 28-06-2021
Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 04-06-2021
Εσωτερικής Παθολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ μετά την εξέταση της νέας ένστασης ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 01-06-2021
Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 25-05-2021
Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 21-05-2021
Νευρολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ μετά την εξέταση της νέας ένστασης) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 11-05-2021
Αναισθησιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 10-05-2021
Νευρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 28-04-2021
Παιδιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός  22-04-2021
Πυρηνικής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 16-04-2021
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 15-04-2021
Γενικής/Οικογενειακής  Ιατρικής  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΑνάρτηση των πινάκων ανα ειδικότητα και ανά θέση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2071/1992) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 12-04-2021
Μαιευτικής Γυναικολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 09-04-2021
Γενικής/Οικογενειακής  Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 08-04-2021
 ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 07-04-2021
 Ακτινολογίας (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-04-2021
 Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 31-03-2021
 Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 31-03-2021
 Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-03-2021
 Ουρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-03-2021