Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης.

 

Πίνακας Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης
Αιματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-10-2020

Χειρουργικής

Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 21-10-2020

Ιατρικής Βιοπαθολογίας/

Εργαστηριακής Ιατρικής

Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 15-10-2020
Παιδιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 18-09-2020
Ψυχιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 01-09-2020
Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 28-08-2020
Καρδιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-08-2020
Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-08-2020
Ουρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 13-08-2020
Αναισθησιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 04-08-2020
Μαιευτικής- Γυναικολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 24-07-2020
Ρευματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-07-2020
Ορθοπαιδικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 22-07-2020
Χειρουργικής Παίδων Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 15-07-2020
Χειρουργικής Θώρακος Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 13-07-2020
Νευρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 13-07-2020
Αγγειοχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 10-07-2020
Νευροχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-07-2020
Οφθαλμολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-07-2020
Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-07-2020
Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-07-2020
Παθολογικής Ανατομικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-06-2020
Πυρηνικής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 25-06-2020
Ενδοκρινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-06-2020
Γαστρεντερολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 18-06-2020
Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-06-2020
Παθολογικής Ογκολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 04-06-2020
ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-06-2020