Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για...

Πίνακες τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία, Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής ευθύνης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης,

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο στοιχείο ε του άρθρου 4 της υπ. αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23.11.2023 (ΦΕΚ 6701/Β/23.11.2023) Απόφασης του Υφυπουργού Υγείας, “Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στις γραμματείες των αρμόδιων Συμβουλίων, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του πίνακα τελικής βαθμολογίας και επιλογής. Εάν υποψήφιος στους τελικούς πίνακες βαθμολογίας έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις, υποχρεούται, να επιλέξει τη θέση που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, την οποία υποβάλει στις γραμματείες των αρμόδιων Συμβουλίων, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας”.

 

Ειδικότητα  

Πίνακας τελικής κατάταξης

 

Ημερομηνία Ανάρτησης

Γαστρεντερολογίας Πίνακας 09-05-2024
Μ.Ε.Θ. Πίνακας 14-05-2024
Ακτινολογίας Πίνακας 16-05-2024
Εσωτερικής Παθολογίας Πίνακας 16-05-2024
Παθολογικής Ανατομικής Πίνακας 20-05-2024
Αναισθησιολογίας Πίνακας 20-05-2024
Ψυχιατρικής Πίνακας 20-05-2024
Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου Πίνακας 20-05-2024
Ορθοπαιδική και  Τραυματολογία Πίνακας 21-05-2024
Παθολογικής Ογκολογίας Πίνακας 22-05-2024
Ουρολογίας Πίνακας 30-05-2024
Τ.Ε.Π. Πίνακας 30-05-2024
Χειρουργικής Θώρακος Πίνακας 30-05-2024
Καρδιολογίας Πίνακας 05-06-2024
Οφθαλμολογίας Πίνακας 06-06-2024
Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Πίνακας 06-06-2024
Ωτορινολαρυγγολογίας Πίνακας 11-06-2024
Πυρηνικής Ιατρικής Πίνακας 13-06-2024
Νεφρολογίας Πίνακας 17-06-2024
Χειρουργικής Πίνακας 17-06-2024