Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΑποκλειστικές ΝοσοκόμεςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 ΑΔΑ : ΒΛΩ0Θ-0ΑΦ (ΦΕΚ 1944/Β/2013) Υπουργική Απόφαση, ανακοινώνει το υπ. αριθμ 9986/738/10-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Β4691ΩΓ-Ε12) έγγραφο της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το οποίο , δίνονται συμπληρωματικές οδηγίες για το καθορισμό των ημερομισθίων των αποκλειστικών αδελφών Νοσοκόμων.

(ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ)