Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤ.Ομ.Υ4η Υ.Πε - πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

4η Υ.Πε – πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα – Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα – Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει από 13-06-2018 και ώρα 12:00 και λήγει 22-06-2018 και ώρα 23:59