Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικών Μηχανημάτων και Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και των Μονάδων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τίτλος Έργου:

Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικών Μηχανημάτων και Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και των Μονάδων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), στον Άξονα Προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη».

Συνοπτική Περιγραφή:

Το Έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικών Μηχανημάτων και Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και των Μονάδων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ., εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)», η οποία υλοποιείται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ακτινογραφικών μηχανημάτων και συστημάτων ψηφιοποίησης εικόνων για τις εξής Μονάδες
Υγείας: ΜΥ ΠΕΔΥ-ΚΥ: ΔΙΚΑΙΩΝ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΣΑΠΩΝ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΥ ΠΕΔΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ και επιπλέον ένα σύστημα ψηφιοποίησης εικόνων για το ΜΥ ΠΕΔΥ-ΚΥ Αβδήρων.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υγείας, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα υγείας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

1.006.000,00€

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας