Δελτίο Τύπου σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMiLe

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει Ανοικτή Εκδήλωση Διαβούλευσης φορέων της ευρύτερης περιοχής που εμπλέκονται σε θέματα υγείας ή/και έχουν αναλάβει υλοποίηση έργων στον τομέα της υγείας, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00-15.00, στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς,  (Αμφιθέτρο) Κατούνη 12-14 Λαδάδικα Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο δράσεων του έργου «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές («Strenghtening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas»-«SMiLe»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

Η διαβούλευση θα εστιαστεί στις θεματικές ενότητες:

  • Προσβασιμότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Συνεργασία Φορέων στον τομέα Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη κοινού σχεδίου διαχείρισης των υγειονομικών αναγκών της περιοχής, προσανατολισμένο στους πολίτες-χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί η Περιφέρεια και οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας,  Ιατρικοί και Φαρμακευτική Σύλλογοι , Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας , Σύλλογοι ασθενών,  Διοικητές Νοσοκομείων, εκπρόσωποι φορέων που έχουν αναλάβει υλοποίηση έργων Interreg στον τομέα της Υγείας.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Διοικητής  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης