Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΑνακοινώσεις Π.Ε.Δ.Υ.4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση για τα Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της...

4η ΥΠΕ – Ανακοίνωση για τα Προγράμματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ.

     Η κάθε είδους  ανάπτυξη, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση   προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών, παρεμβάσεων και συνεργασιών στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης, της  προαγωγής και της προάσπισης της υγείας  σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο γενικό πληθυσμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, απαιτεί σχετική έγκριση.

Σχετική  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /2018 (εδώ)  «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας  ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων  και δράσεων προληπτικών  ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού».