Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσια Διαβούλευση4η ΥΠΕ- Ανάρτηση Σχολίων που υποβλήθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση

4η ΥΠΕ- Ανάρτηση Σχολίων που υποβλήθηκαν σε Δημόσια Διαβούλευση

Σας ενημερώνουμε ότι  η Δημόσια Διαβούλευση που διεξήχθη στον Ιστότοπο  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ: 17DIAB000000700 για τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (CPV:33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ), του ΠΠΥΥ 2015  έληξε.

Στις τεχνικές προδιαγραφές, που μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ, υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ