Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΓενικά4η ΥΠΕ- Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή...

4η ΥΠΕ- Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής

Συμπλήρωση της αριθμ.Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» ( ΦΕΚ 1776 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28.6.2016 (ΦΕΚ 2464/Β)