Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΓενικά4η ΥΠΕ- Συγκρότηση στην 4η Υ.Π.Ε. Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών ( ΑΥΕ...

4η ΥΠΕ- Συγκρότηση στην 4η Υ.Π.Ε. Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών ( ΑΥΕ και ΒΥΕ) του ΕΟΠΥΥ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.Α1β/Γ.Π.49615/06-07-2017 απόφαση της Γενικής Δ/νσης ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας , το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ορίζεται ως έδρα της ΒΥΕ Ν.Θεσσαλονίκης.

Στην αρμοδιότητα των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών υπάγεται η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4387/2016. Σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών ή μη, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Στην αρμοδιότητα της ως άνω Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής υπάγεται η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων της 1ης ΑΥΕ ,  2ης ΑΥΕ,  6ης ΑΥΕ και 8ης ΑΥΕ  (Πρωτοβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών) Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και προσφυγές από υπηρεσίες που ανήκουν εντός των ορίων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Για θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας της   ΒΥΕ Ν.Θεσσαλονίκης της 4ης ΥΠΕ , παρακαλώ επικοινωνήστε στα κάτωθι :

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Β.Υ.Ε. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  ΕΔΡΑ : Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΕΛΦΩΝ 124 / ΨΥΧΑΡΗ   T.K. : 546 43

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2313 308812 / 2313308809

FAX : 2310 850762

E-mail : 4ype-bye@ippokratio.gr