Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΑ' Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής...

Α’ Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας»

 

Α’ Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την προστασία του προσωπικού των Δημόσιων Δομών της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης από τον κορωνοϊό (CPV: 33140000-3 – Ιατρικά Αναλώσιμα), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Την πρόσκληση μπορείτε να την δείτε από εδώ.