Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΑνακοίνωση αλλαγής έδρας 1ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση αλλαγής έδρας 1ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την αλλαγή έδρας της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης, που από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 θα ευρίσκεται επί των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας 38 και Δορυλαίου 32 (σε ισόγειο χώρο οικοδομής) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό (Γενικοί Ιατροί, Παιδίατρος) νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑμΕΑ.

Το ωράριο λειτουργίας της 1ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρχής γενομένης από 24 Σεπτεμβρίου 2019 είναι από τις 07:00 έως τις 15:00.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2311223600, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tomy_thessaloniki1@4ype-pedy.gr.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Διοικητής

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης