Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΑνακοίνωση αλλαγής έδρας 3ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση αλλαγής έδρας 3ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την αλλαγή έδρας της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης, που από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 θα ευρίσκεται στη συμβολή των οδών Πραξιτέλους 1-3 και Αρχαιολογικού Μουσείου (σε ισόγειο χώρο οικοδομής) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η 3η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό (Γενικοί Ιατροί, Παιδίατρος) νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑμΕΑ.

Το ωράριο λειτουργίας της 3ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρχής γενομένης από 16 Οκτωβρίου 2019 θα είναι εναλλάξ σε δύο βάρδιες. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα 16 – 31 Οκτωβρίου 2019 η ΤΟΜΥ θα λειτουργεί σε πρωινή βάρδια (7:00 – 15:00), ενώ από το μήνα Νοέμβριο 2019 οι υπηρεσίες της ΤΟΜΥ θα παρέχονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο (1-15) κάθε μήνα από τις 14:00 έως τις 22:00 και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο (16-30/31) κάθε μήνα από τις 7:00 έως τις 15:00.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 2311223621 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tomy_thessaloniki3@4ype-pedy.gr

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Διοικητής

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης