Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕνημέρωσηΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων», ζ) της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» και η) της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής

«Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών  για την απόκτηση του τίτλου  των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων:  α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων», ζ) της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» και η) της  «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής».

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΕΕΝ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΝΔΚΝ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (ΝΨΥ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» (ΝΚΠ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΟΝ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» (ΝΠ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΧΝ)

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΓΝ)