Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνημέρωσηΑνακοίνωση για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών...

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» (ΕΕΝ), β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»(ΝΔΚΝ) γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» (ΝΨΥ), δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» (ΝΚΠ), ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» (ΟΝ), στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων» (ΝΠ) και ζ) της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής».

«Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» (ΕΕΝ), β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»(ΝΔΚΝ) γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» (ΝΨΥ), δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» (ΝΚΠ), ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» (ΟΝ), στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων» (ΝΠ) και ζ) της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής».

 

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν της ολοκλήρωσης των γραπτών εξετάσεων και της ανάρτησης των πινάκων επιτυχόντων/ χουσών των γραπτών εξετάσεων,

περιόδου Ιουνίου 2024, των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/ τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων : α ) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» (ΕΕΝ), β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (ΝΔΚΝ) γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» (ΝΨΥ), δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» (ΝΚΠ), ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» (ΟΝ), στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων» (ΝΠ) και ζ) της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής»,

 

Ανακοινώνει

 

Τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/ τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» (ΕΕΝ), β) της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (ΝΔΚΝ) γ) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» (ΝΨΥ), δ) της

«Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» (ΝΚΠ), ε) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» (ΟΝ), στ) της «Νοσηλευτικής Παίδων» (ΝΠ) και ζ) της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής».

 

Οι προφορικές εξετάσεις των ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών θα διεξαχθούν δια ζώσης.

Οι ημερομηνίες και ώρες διενέργειας των προφορικών εξετάσεων, ανά ημέρα, για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως εξής:

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων » (ΝΚΠ)

   

  • Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 (ώρα 11:00 -12:00)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

   

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Παίδων» (ΝΠ)

   

  • Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 (ώρα 10:00 -11:00)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» (ΕΕΝ)

   

  • Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 (ώρα 11:00 -12:00)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» (ΝΨΥ)
   • Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 (ώρα 12:00 -13:00)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» (ΓΝ)

   

  • Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 (ώρα 13:00 -13:30)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»

  (ΝΔΥΚΝ)

   

  • Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ώρα 11:00 -11:30)

   

  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» (ΟΝ)

   

  • Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 (ώρα 11:00 -11:30)

   

  Αμφιθέατρο του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» (Αλ. Συμεωνίδη 2 Θεσσαλονίκη).

 

Οι υποψήφιοι/ες θα προσέλθουν, στους ανωτέρω εξεταστικούς χώρους μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη, για κάθε ομάδα, ώρα, που αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες των ομάδων συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις προφορικές εξετάσεις οι υποψήφιοι/ες επαναλαμβάνουν μόνο την προφορική εξέταση σε επόμενη εξεταστική και κατοχυρώνουν το αποτέλεσμα των γραπτών εξετάσεων.

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» (ΕΕΝ)

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΝΔΥΚΝ)

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (ΝΨΥ)

4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» (ΝΚΠ)

5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΟΝ)

6) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» (ΝΠ))

7) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΓΝ)