Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόΑνάρτηση πινάκων κατάταξης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους (Δεκέμβριος 2020)

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους (Δεκέμβριος 2020)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε Συγκεντρωτικό Πίνακα Κατάταξης καθώς και τους Πίνακες Κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020 (24 Δεκεμβρίου 2020)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 29-12-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 12η Ιανουαρίου 2021).