Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2024

Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος δημοσιοποίησε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο έθεσε ερωτήματα που άπτονται της διαδικασίας που ακολουθείται στο Κέντρο  Εμβολισμών – Ακτινολογικών παρεμβάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου, Κανονισμού Διενέργειας εμβολισμών-ακτινολογικών παρεμβάσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Αποτελεί υποχρέωση μας να εστιάσουμε στα ακόλουθα σημεία:

Στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ  λειτουργεί κέντρο Εμβολισμών – Ακτινολογικών παρεμβάσεων που καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου τμήματος της Βόρειας Ελλάδας. Προκειμένου να  διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διενέργεια των εμβολισμών είναι απαραίτητη η αρμονική κι έγκαιρη  συνεργασία μεταξύ των Νοσοκομείων προέλευσης των ασθενών και του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, πρωτίστως μεταξύ των ιατρών των Νοσοκομείων και δευτερευόντως μεταξύ των οργάνων διοίκησης αυτών. Στην κατεύθυνση υποστήριξης και διασφάλισης της συνεργασίας αυτής, η Υγειονομική Περιφέρεια κοινοποίησε τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΧΕΠΑ σε όλα τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς της.

Οι διαδικασίες αυτές προτάθηκαν αρχικά από ιατρούς του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή του Ακτινολογικού Εργαστηρίου κ. Π. Πρασόπουλο, τον Διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής κ. Ι. Πατσαλά, καθώς και τον επεμβατικό νευροακτινολόγο κ. Σ. Φοινίτση. Σκοπός των προτάσεών αυτών είναι η ρύθμιση προβλημάτων τα οποία είχαν κατά καιρούς παρουσιαστεί, σύμφωνα πάντα με τα όσα είχαν οι προαναφερόμενοι επισημάνει εγγράφως προς τα όργανα Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Η αποτύπωση αυτών των διαδικασιών στοχεύει στην αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών, στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, στη διαφάνεια της διαδικασίας  και στην επίσπευση  των  ενεργειών ολοκλήρωσης  των εμβολισμών.

Οι διαδικασίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη κανονισμού διενέργειας εμβολισμών-ακτινολογικών παρεμβάσεων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, ο οποίος εγκρίθηκε  αρχικά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και άρα δεν αποτελεί απόφαση Διοικητή Νοσοκομείου αλλά συλλογικών επιστημονικών και διοικητικών θεσμικών οργάνων του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ