Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Ανοσολογικές εξετάσεις...

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (cpv 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Δευτέρα, 7-9-2020

Λήξη διαβούλευσης :   Δευτέρα, 21-9-2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Τσαλάστρα Κατερίνα στο τηλέφωνο 2313 327826, φαξ 2313 327838 και στο  email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.