Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια STREP TEST (για παιδιατρική χρήση) για...

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια STREP TEST (για παιδιατρική χρήση) για το σύνολο των Κέντρων Υγείας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια STREP TEST (για παιδιατρική χρήση) (αντιδραστήρια εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό) (cpv 33696500-0 αντιδραστήρια εργαστηρίων) για το σύνολο των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

 

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, με κωδικό διαβούλευσης 2024DIAB28517.

Ημέρες Ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Έναρξη διαβούλευσης: 17.06.2024

Λήξη διαβούλευσης :    02.07.2024

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Β. Χατζηκυριάκου στο τηλέφωνο 2313 327.821 και email promithies@4ype.gr,  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

 

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται

Την ανακοίνωση της δημόσιας διαβούλευσης μπορείτε να τη δείτε εδώ.