Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών σίτισης...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων)».

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Ημερ. Ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.