Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες συμβούλων για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με το νέο κανονισμό προστασίας των δεδομένων (General Data Protection Regulation(GDPR))

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με το νέο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679)». Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 3.12.2019.

Λήξη διαβούλευσης : 18.12.2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.