Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας πιστοποίησης ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας πιστοποίησης ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας πιστοποίησης ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV 33180000-5, Λειτουργική υποστήριξη).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Δευτέρα 18-11-2019.

Λήξη διαβούλευσης: Δευτέρα, 02-12-2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825, fax 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.