Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για τα Κέντρα Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννητριών – Η/Ζ), για τα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV 50532300-6, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 24-03-2021.

Λήξη διαβούλευσης: Πέμπτη, 08-04-2021.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825 και στο email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω email ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.