Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «προμήθεια δύο (2) Προκατασκευασμένων Οικίσκων βοηθητικής...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «προμήθεια δύο (2) Προκατασκευασμένων Οικίσκων βοηθητικής χρήσης»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια δύο (2) Προκατασκευασμένων Οικίσκων βοηθητικής χρήσης», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Θέρμης και Νέας Μηχανιώνας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV 44211000-2, Προκατασκευασμένα κτίρια).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Τρίτη, 15/01/2019.

Λήξη διαβούλευσης: Τρίτη, 29/01/2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825, fax 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.