Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Προμήθεια Εξοπλισμού Φυσιοθεραπευτηρίων

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Προμήθεια Εξοπλισμού Φυσιοθεραπευτηρίων

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Εξοπλισμού Φυσιοθεραπευτηρίων (CPV 33150000-6 Συσκευές Ακτινοθεραπείας, Μηχανοθεραπείας, Ηλεκτροθεραπείας και Κινησιοθεραπείας)», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 27-12-2018 Ημέρα Πέμπτη

Λήξη διαβούλευσης : 10-1-2019 Ημέρα Πέμπτη

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Μαριλένα Σοφικίτου στο τηλέφωνο 2313327821 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.