Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Προμήθεια Μόνιτορ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Προμήθεια Μόνιτορ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εννέα (9) μόνιτορ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, δέκα (10) μόνιτορ με κεντρικός σταθμό για τη Στεφανιαία Μονάδα του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και ένα (1) μόνιτορ για το μαγνήτη του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 19-12-2018

Λήξη διαβούλευσης : 04-01-2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.