Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις σε ΕξέλιξηΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΕΦΑΠΑΞ προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΕΦΑΠΑΞ προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-Cov-2 (rapid test)», για τα Κέντρα Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΕΦΑΠΑΞ προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-Cov-2 (rapid test)», για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 33141625-7, Εξοπλισμοί Διάγνωσης).

 

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ημερ. Ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Β. Χατζηκυριάκου στο τηλέφωνο 2313 327.821 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.