Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης:  Τρίτη 06/10/2020

Λήξη διαβούλευσης:     Τρίτη 20/10/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδια υπάλληλο κ. Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.