Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 71314300-5, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης : Τρίτη, 29-12-2020.

Λήξη διαβούλευσης : Τετάρτη, 13-01-2021.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο,στο τηλέφωνο 2313327825,fax2313327838 και email promithies@4ype.grτις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεωνθα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.