Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας,...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, (cpv 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: Τρίτη, 12-01-2021

Λήξη διαβούλευσης : Τετάρτη, 27-01-2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Τσαλάστρα Κατερίνα στο τηλέφωνο 2313327826 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.