Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα υγιεινής...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 31/03/2021

Λήξη διαβούλευσης: 15/04/2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδια υπάλληλο Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.