Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου προστασίας Δεδομένων (DPO)...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου προστασίας Δεδομένων (DPO) για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου προστασίας Δεδομένων (DPO) για τις ανάγκες της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων).

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ημερ. Ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

  Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.