Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015 του...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Τούμπας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2015 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Τούμπας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Τρίτη, 10-11-2020.

Λήξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 25-11-2020.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825, fax 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.