Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων για τις...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: 20.10.2021

Λήξη διαβούλευσης :   03.11.2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.