Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού για τις ανάγκες...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού (μετρητές σακχάρου αίματος – ταινίες μέτρησης και μάσκες τύπου Venturi) (cpv 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Joint Actions for the protection an improvement of public health in the Cross-Border Area» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, παραδοτέο 3.3.1 και 4.3.3.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 16 / 5 /2019

Λήξη διαβούλευσης : 30 / 5 /2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Στέλλα Τσιπανίδου στο τηλέφωνο 2313327812 φαξ 2313327838 και email stsipanidou@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.