Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικές...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV : 33696200-7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: ΔΕΥΤΕΡΑ, 14-06-2021

Λήξη διαβούλευσης : ΤΡΙΤΗ, 29-06-2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Ιφόγλου Ευδοξία στο τηλέφωνο 2313327867 και email eifoglou@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.