Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1)...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) εξυπηρετητή (server)

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) εξυπηρετητή (server) με το απαραίτητο λογισμικό για τις ανάγκες του ΕΛΚΕΑ της 4ης ΥΠε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής).

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: 17-7-2020

Λήξη διαβούλευσης :   31-7-2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Τσαλάστρα Αικατερίνη στο τηλέφωνο 2313 327826, φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.