Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού πύργου τρισδιάστατης 4Κ ή...

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού πύργου τρισδιάστατης 4Κ ή 3D απεικόνισης και συστήματος πλοήγησης»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού πύργου τρισδιάστατης 4Κ ή 3D απεικόνισης και συστήματος πλοήγησης» (CPV 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης), για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική», προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Δευτέρα 18-2-2019

Λήξη διαβούλευσης : Δευτέρα 4-3-2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Μαριλένα Σοφικίτου στο τηλέφωνο 2313327821 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις. Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.